Regulamin Myśliborskiej Pieszej Pielgrzymki ze Szczecina

Uczestnictwo w Myśliborskiej Pieszej Pielgrzymce ze Szczecina oznacza zaakceptowanie regulaminu, który powstał w trosce o warunki sprzyjające duchowemu rozwojowi i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

Pobranie pakietu pątnika jest akceptacją poniższych punktów (bez której nie można wziąć udziału w rekolekcjach) oraz  zgodą na nieograniczone czasowo przetwarzanie wizerunku Twojego jak i osób przebywających pod Twoją opieką w postaci fotografii cyfrowej i filmów na potrzeby działalności promocyjnej. Zastrzegamy sobie także możliwość wykorzystywania danych osobowych w zakresie kontaktu telefonicznego, e-mailowego bądź pocztowego. Pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych!

Wyruszając na pielgrzymkę zobowiązujesz się także do przedstawienia organizatorom (w momencie rejestracji) wszelkich informacji na temat przewlekłych dolegliwości mogących uniemożliwić udział w pielgrzymce.

 1. Pielgrzymka jest przede wszystkim przeżyciem religijnym. Jej celem jest pogłębienie wiary oraz formowanie postaw chrześcijańskich, dlatego wszyscy powinniśmy czynnie brać udział w przewidzianych punktach programu – Eucharystii, adoracji i modlitwie podczas wędrówki – to dzięki nim owocnie przeżyjemy czas rekolekcji w drodze.
 2. Każdy uczestnik pielgrzymki musi się zarejestrować (związane jest to z wymogami bezpieczeństwa). Pamiętaj więc, że bez tego etapu nie jesteś uczestnikiem naszej pielgrzymki. Przy zapisach każdy otrzymuje pakiet pątnika, w którym znajduje się m.in. identyfikator – należy go nosić obowiązkowo w widocznym miejscu.
 3. Pielgrzymka ma charakter pokutny, dlatego ograniczajmy korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, znośmy trudy na szlaku oraz niewygody na noclegu.
 4. WSZYSCY stosujemy się do zaleceń ojców przewodników, służby porządkowej oraz sekretariatu, przy czym bezwzględnie zabrania się odłączać od kolumny pieszych w czasie marszu. Bezpieczeństwo możemy zapewnić sobie jedynie poprzez współpracę i posłuszeństwo! Odłączenie od zorganizowanej kolumny traktowane jest przez organizatorów za rezygnację z udziału w pielgrzymce i NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI za bezpieczeństwo osób wędrujących „na własną rękę”. Zakazane jest również wyprzedzanie krzyża niesionego na czele grupy.
 5. Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów! Osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach (muzycznej, medycznej, porządkowej, medialnej) proszone są o zgłoszenie akcesu do członków sekretariatu).
 6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce jedynie z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców. Opiekun jest zobowiązany do podania swojego numeru kontaktowego przy rejestracji podopiecznego (zostanie zapisany na identyfikatorze).
 7. W czasie drogi zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro”. Odnosimy się do siebie z szacunkiem i gotowi jesteśmy sobie dobrowolnie pomagać. Otwierajmy się na nowe znajomości i nie zapominajmy o kulturalnym zachowaniu.
 8. Pamiętajmy aby nie nadużywać gościnności na noclegach. Jesteśmy pielgrzymami nie tylko na szlaku, dlatego nie nastawiajmy się na wygody i komfortowe warunki. Pierwszeństwo w przydzielanych noclegach mają osoby starsze, rodziny z małymi dziećmi czy pielgrzymi wymagający specjalnej opieki.
 9. Spożywanie alkoholu jest całkowicie zakazane, zaś palenie papierosów – niedozwolone.
 10. Na postojach zachowujemy się jak na pątnika przystało – sprzątamy po sobie i nie niszczymy zieleni. Pamiętamy o tym, aby jedzenia starczyło też dla innych. Wszystko dostajemy z dobroci ludzi, nic nam się nie należy, dlatego za wszystkie dary powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu oraz gospodarzom.
 11. Na noclegach zbiorowych należy przestrzegać ciszy nocnej obowiązującej na godzinę po ostatnim wspólnotowym punkcie dnia.
 12. Jesteśmy punktualni – nie spóźniamy się ani na posiłek duchowy, jakim jest Eucharystia, ani na posiłek dla ciała; nie opóźniamy wyjścia kolumny po postoju.
 13. Przemieszczamy się podzieleni na dwie grupy – św. Faustyny i bł. Michała. Przestrzegamy tego porządku, a każda zmiana grupy wymaga akceptacji Ojca Przewodnika.
 14. Poruszamy się prawą stroną drogi. Nie pozwalamy, aby w kolumnie były zbyt duże przerwy między pielgrzymami, a słysząc „lewa wolna”- odsuwamy się od środka jezdni ku poboczu.
 15. Nasz strój powinien być przystosowany do charakteru pielgrzymki – nie nosimy szortów czy koszulek odkrywających ramiona. Ubranie ma nam zapewnić swobodę ruchu oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
 16. W naszych bagażach koniecznie musi znaleźć się śpiwór, karimata, ubrania na zmianę, ręcznik i przybory higieniczne.
 17. Na drogę zabieramy tylko mały plecak z niezbędnymi rzeczami. Obowiązkowo mamy w nim wodę, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, dokumenty, modlitewnik pielgrzymkowy oraz różaniec.
 18. Dobrze jest się zaopatrzyć w małą apteczkę z plastrami, opatrunkami, wodą utlenioną, maściami i innymi potrzebnymi medykamentami według własnych potrzeb (w tym zażywane leki). Opiekę medyczną staramy się zapewnić na postojach!
 19. Podczas drogi istnieje możliwość podwiezienia do miejsca, gdzie odbędzie się kolejny postój. Pamiętajmy, aby tego nie nadużywać – korzystajmy z tej możliwości jedynie wtedy, gdy naprawdę nie mamy już sił lub kiedy pojawią się u nas problemy ze zdrowiem. Bądźmy świadomi naszych granic wytrzymałości, wiedząc przy tym, że Myśliborska jest pieszą pielgrzymką – nie samochodową. Jeśli nie dajesz rady dalej uczestniczyć w pielgrzymce, prosimy o kontakt z Ojcem Przewodnikiem.
 20. Nie jesteśmy jedyną pielgrzymką, która 25 sierpnia przychodzi do Myśliborza. Aby zapobiec bałaganowi, należy bezwzględnie słuchać informacji i zaleceń od organizatorów oraz całego Sekretariatu. Bagaże wystawiane są na parkingu za Sanktuarium, skąd należy je samemu odebrać.

Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. w Myśliborzu. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie. Jedną z możliwości, aby wrócić do Szczecina, jest powrót autokarami.  Bilety można kupić na os. Słonecznym w wyznaczonym punkcie.