W medytacji Duch jest tym, który porusza nas od wewnątrz, aby iść do przodu, aby otworzyć się na przemieniające działanie Jego miłości i łaski. W pielgrzymowaniu zaś pobudzamy wolą nasze ciało w duchu umartwienia przez pątniczy szlak ku spotkaniu z Jezusem Miłosiernym jako celem. Grupa św. Marii Magdaleny ma być połączeniem tych dwóch dróg- wewnętrznej i zewnętrznej. Skoczne pieśni raczej tutaj się nie pojawiają. Cisza przerywana jest tradycyjnymi modlitwami Kościoła oraz konferencjami. Podczas drogi uczestnicy mają czas na osobistą modlitwę oraz medytację Słowa Bożego. Te 3 dni są więc rekolekcjami, umartwieniem, modlitwą skruchy jak i ciągłym uwielbieniem Stwórcy.

Święta Maria Magdalena jest jedną z tych, które znalazły się pod Drzewem Krzyża. Scenę tę -przypomnijmy – możemy kontemplować w myśliborskim kościele. Witraż główny, który nie zmienił się od momentu przybycia bł. Michała do sióstr założycielek zgromadzenia, a który to miał być tym, który wskazała sama św. Faustyna jako wyznacznik miejsca dla szczególnych łask, przedstawia m.in. Marię Magdalenę wpatrzoną w Święte Ciało. We wschodniej tradycji chrześcijaństwa przedstawiana jest jako niosąca olejki do grobu Chrystusa i świadek jego zmartwychwstania (jest szanowana jako „równa apostołom”). Niebieski kolor jej szat symbolizuje pogłębione życie duchowe – stąd też grupa nazywana jest niebieską. Już św. Grzegorz Wielki określał ją „świadkiem Bożego miłosierdzia”. Grupa otwarta jest dla wszystkich, starszych  i młodszych, duchownych i świeckich – bo każdy jest powołany do Ciszy! Konferencje wprowadzające w medytacje głosić będzie przewodnik grupy: ks. Łukasz Śniady. Mamy nadzieję, że ta nowa forma pielgrzymowania będzie dla was ciekawą alternatywą dla znanych dotąd sposobów przeżywania pątniczego szlaku… Daj sobie szansę przeżyć pielgrzymkę inaczej niż dotąd! 

Odwagi! Grupa św. Marii Magdaleny czeka na was!