Regulamin Myśliborskiej Pieszej Pielgrzymki ze Szczecina

 1. Pielgrzymka jest przede wszystkim przeżyciem religijnym. Jej celem jest pogłębienie wiary oraz formowanie postaw chrześcijańskich – dlatego wszyscy powinniśmy czynnie brać udział w przewidzianych punktach programu (Eucharystii, adoracji i modlitwie podczas wędrówki) bo to dzięki nim owocnie przeżyjemy czas rekolekcji w drodze.
 2. Uczestnictwo w Myśliborskiej Pieszej Pielgrzymce ze Szczecina oznacza zaakceptowanie regulaminu, który powstał w trosce o warunki sprzyjające duchowemu rozwojowi i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
 3. Każdy pątnik musi się zarejestrować (związane jest to z wymogami bezpieczeństwa). Bez tego etapu nie jest uczestnikiem naszej pielgrzymki. Przy zapisach każdy otrzymuje specjalny pakiet, w którym znajduje się m.in. identyfikator – należy go nosić obowiązkowo w widocznym miejscu.
 4. Oficjalne zapisy na pielgrzymkę prowadzone są interaktywnie oraz stacjonarnie. Te pierwsze możliwe są poprzez stronę www.mysliborska.pl (zakładka „zapisy” aktywna jest do 22 sierpnia, do godziny 18:00), a także stacjonarnie w Fundacji Małych Stópek (ul. Świętego Ducha 9, Szczecin). Odbieranie pakietu pielgrzyma możliwe jest w FMS w dniach 20-22.08 w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w dniu wyjścia w Sanktuarium na os. Słonecznym od godziny 6:00.
 5. Koszt pielgrzymki to 40 zł opłata standardowa, 30zł każda kolejna osoba z najbliższej rodziny. Płatności dokonuje się w momencie odbioru pakietu pielgrzyma w FMS lub w dniu wyjścia w Sanktuarium na os. Słonecznym.
 6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce jedynie z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców. Opiekun jest zobowiązany do podania swojego numeru kontaktowego przy rejestracji podopiecznego (zostanie zapisany na identyfikatorze).
 7. Pobranie pakietu pątnika jest akceptacją poniższych punktów (bez której nie można wziąć udziału w rekolekcjach) oraz zgodą na nieograniczone czasowo przetwarzanie wizerunku Twojego jak
  i osób przebywających pod Twoją opieką w postaci fotografii cyfrowej i filmów na potrzeby działalności promocyjnej. Zastrzegamy sobie także możliwość wykorzystywania danych osobowych w zakresie kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego. Pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych!
 8. Wyruszając na pielgrzymkę każdy z pielgrzymów zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom (w momencie rejestracji) wszelkich informacji na temat przewlekłych dolegliwości mogących uniemożliwić udział w pielgrzymce.
 9. Zalecenia Ojców Przewodników, służby porządkowej, służby medycznej oraz sekretariatu obowiązują wszystkich i należy się do nich stosować. Bezwzględnie zabrania się odłączać od kolumny pieszych w czasie marszu. Odłączenie od zorganizowanej kolumny traktowane jest przez organizatorów za rezygnację z udziału
  w pielgrzymce i NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI za bezpieczeństwo osób wędrujących „na własną rękę”. Zakazane jest również wyprzedzanie krzyża niesionego na czele grupy.
 10. W czasie drogi pielgrzymkowym zwyczajem jest zwracanie się do innych pątników „Bracie” i „Siostro”. Należy się odnosić do siebie z szacunkiem i być w gotowości do dobrowolnej pomocy innym. Wskazane kulturalne zachowanie i otwartość na nowe znajomości.
 11. Pielgrzymka ma charakter pokutny, dlatego należy ograniczać korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, znosić trudy na szlaku oraz niewygody na noclegu.
 12. Spożywanie alkoholu jest całkowicie zakazane, zaś palenie papierosów – niedozwolone.
 13. Na postojach należy zachowywać się jak na pątnika przystało – sprzątać po sobie i nie niszczyć zieleni. Należy pamiętać, aby podczas posiłków jedzenia starczyło także dla innych. Wszystko pochodzi z dobroci ludzi, dlatego za wszystkie dary należy być wdzięcznym Panu Bogu oraz gospodarzom.
 14. Nie należy nadużywać gościnności na noclegach. Pierwszeństwo w przydzielanych noclegach mają osoby starsze, rodziny z małymi dziećmi czy pielgrzymi wymagający specjalnej opieki. Nie ma noclegów koedukacyjnych. Noclegi na pielgrzymce to w większości noclegi zbiorowe (na salach gimnastycznych) dlatego każdy pielgrzym powinien być zaopatrzony w śpiwór i karimatę.
 15. Na noclegach zbiorowych należy przestrzegać ciszy nocnej obowiązującej na godzinę po ostatnim wspólnotowym punkcie dnia.
 16. Punktualność jest bardzo pożądana cechą u wszystkich pielgrzymów. Nie należy się spóźniać ani na posiłek duchowy jakim jest Eucharystia, ani na posiłek dla ciała; nie należy opóźniać wyjścia kolumny po postoju.
 17. Pielgrzymka porusza się w trzech grupach – św. Faustyny, bł. Michała oraz św. Marii Magdaleny. Każdy pielgrzym jest przypisany do jednej z grup, w której powinien pielgrzymować. Każda zmiana grupy wymaga akceptacji Ojca Przewodnika.
 18. Grupa pielgrzymów porusza się po drogach w kolumnach, które poruszają się prawą stroną ulicy. Ze względów bezpieczeństwa w kolumnach nie mogą występować zbyt duże przerwy pomiędzy pielgrzymami. Każdy pielgrzym w trosce o bezpieczeństwo swoje i pozostałych sióstr i braci musi się stosować do upomnień grupy porządkowej.
 19. Strój pielgrzyma powinien być przystosowany do charakteru pielgrzymki – nie należy nosić szortów czy koszulek odkrywających ramiona. Ubranie ma zapewnić swobodę ruchu oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
 20. Każdy pielgrzym powinien posiadać dwa bagaże: podręczny i główny (przewożony pomiędzy miejscowościami noclegowymi; bardzo ważne jest aby zaznaczać bagaże wstążką koloru grupy!). W dużych bagażach musi znaleźć się śpiwór, karimata,ubrania na zmianę, ręcznik i przybory toaletowe. Bagaż podręczny to najlepiej mały plecak z niezbędnymi rzeczami. Obowiązkowo każdy pielgrzym powinien posiadać wodę, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, krem z filtrem, dokumenty, modlitewnik pielgrzymkowy oraz różaniec.
 21. Organizatorzy starają się zapewnić pielgrzymom trzy posiłki w ciągu dnia, warto mieć jednak ze sobą jakąś zupkę lub konserwę (różne rzeczy mogą się przytrafić), a także wodę i jakieś słodkie przekąski, które dodadzą siły pomiędzy posiłkami. Pielgrzymce podczas trasy towarzyszy samochód tzw. „Sklepik”, w którym na postojach pątnicy mogą pobrać wodę oraz zakupić słodycze.
 22. Dobrze jest się zaopatrzyć w małą apteczkę z plastrami, opatrunkami, wodą utlenioną, maściami i innymi potrzebnymi medykamentami według własnych potrzeb (w tym zażywane leki). Opieka medyczna towarzyszy podczas trasy, na postojach i noclegach. Należy jednak pamiętać, że Medyczni też są pątnikami, którzy na postojach potrzebują odpocząć 🙂
 23. Podczas drogi, dla osób, które nie mogą dalej iść istnieje możliwość podwiezienia do miejsca, gdzie odbędzie się kolejny postój. Należy jednak pamiętać, aby tego nie nadużywać i korzystać z tej możliwości jedynie wtedy, gdy naprawdę nie już sił lub kiedy pojawią się u nas problemy ze zdrowiem. Bądźmy świadomi naszych granic wytrzymałości, wiedząc przy tym, że Myśliborska jest pieszą pielgrzymką nie samochodową.
 24. Myśliborska Piesza Pielgrzymka ze Szczecina nie jest jedyną pielgrzymką, która 25 sierpnia przychodzi do Myśliborza. Aby zapobiec bałaganowi, należy bezwzględnie słuchać informacji
  i zaleceń od organizatorów oraz całego Sekretariatu. Bagaże wystawiane są po Mszy Świętej na parkingu za Sanktuarium, skąd należy je samemu odebrać.
 25. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. w Myśliborzu. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie. Jedną z możliwości, aby wrócić do Szczecina, jest powrót autokarami. Bilety można kupić na os. Słonecznym w wyznaczonym punkcie. Miejsca w autokarach objęte są całkowitą rezerwacją, a do wejścia uprawnia specjalny bilet. Bilet powrotny wiąże się z dodatkową płatnością w wysokości 20 zł.
 26. Dokonując zapisu uczestnik pielgrzymki zobowiązuje się do zachowania jej zasad – za ich złamanie oraz postawę niezgodną z duchem pielgrzymowania będą wyciągane konsekwencje, do wykluczenia z pielgrzymki włącznie.

  Owocnych rekolekcji!