Myślibórz jest miejscem, które Bóg niejako sam „wskazał palcem”, a droga do tego niezwykłego, zacisznego miejsca ma dla pielgrzymów ogromne znaczenie duchowe. Jak przyznają uczestnicy -pielgrzymując mamy przed oczami nie tylko obraz Jezusa Miłosiernego, ale jakby poczucie na podobieństwo świętych obcowania, obcowania Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje w drodze są wspaniałą okazją do pogłębienia relacji z Bogiem – trwają niespełna trzy dni, co pozwala zasmakować pielgrzymowania i doświadczyć trudu. Na szlak mogą wyruszyć zarówno osoby młode jak i w podeszłym wieku.

Nawiązując do okrągłej rocznicy (130) urodzin bł. ks. Michała Sopoćki, organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na postać błogosławionego, a także rolę stałych spowiedników i kierowników w rozwoju życia duchowego każdego z nas. O tym w jaki sposób przejść od słów do czynów, co to znaczy zaryzykować i podjąć decyzję o szerzeniu miłosierdzia, pielgrzymi będą mogli usłyszeć od ks. Marcina Szczodrego – tegorocznego rekolekcjonisty.

Przypomnijmy, że Myślibórz (kościół pw. św. Krzyża i klasztor Jezusa Miłosiernego) jest szczególnym miejscem, które dekretem z dnia 1 sierpnia 1993 r. ks. arcybiskup Marian Przykucki ogłosił  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, potwierdzając w ten sposób, że właśnie to miejsce wybrał sobie Jezus Miłosierny jako kolebkę Zgromadzenia i szczególnie tutaj będzie obdarzał łaskami ze zdrojów swego miłosierdzia. Mówił do św. Faustyny: „Pragnę, aby Zgromadzenie takie było” (Dz 434), a w innym miejscu Dzienniczka jest napisane: „Będę szczególnie błogosławił okolicy, gdzie klasztor ten będzie” (Dz 570). Zamiary Boże odnośnie nowego Zgromadzenia zrealizował ks. Michał Sopoćko, który z ust umierającej Faustyny usłyszał, że zgromadzenie „rozpocznie się od nikłych, małych rzeczy”. Te słowa urzeczywistniły się kilka lat później, gdy pierwsze siostry formowane przez ks. Sopoćkę na tajnych spotkaniach w Wilnie, przyjechały do Myśliborza, by 25 sierpnia 1947 r. w rocznicę urodzin s. Faustyny, rozpocząć wspólne życie.

Obecnie Sanktuarium jest celem wielu pielgrzymek, w tym Myśliborskiej Pieszej Pielgrzymki ze Szczecina, która wyruszy ze szczecińskiego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym 23 sierpnia (Msza św. na rozpoczęcie szlaku odbędzie się o godz. 7:00).

 

WIĘCEJ O SAMYCH ZAPISACH W ZAKŁADCE INFORMACJE,

WIĘCEJ O GRUPACH PĄTNICZYCH W ZAKŁADKACH GRUP

 

 

FILM PROMOCYJNY